Wyszukaj

Najnowsze

POGODA

Polecane Strony

Statystyki

Użytkowników : 5575
Artykułów : 120
Zakładki : 27
Odsłon : 119820

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Nowy taryfikator mandatów
Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Grzywna
Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu pieszych

art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a
1.
1) na przejściach dla pieszych
50 zł.
2.
2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych
100 zł.
3.
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100 zł.
4. art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50 zł.
5. art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1] 50 zł.

art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: art. 14 pkt 2
6.
1) na obszarze zabudowanym
50 zł.
7.
2) na obszarze niezabudowanym
100 zł.
8. art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50 zł.
9. art. 97 Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50 zł.
10.
Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50 zł.
11.
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100 zł.
12.
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50 zł.
13.
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50 zł.
14.
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50 zł.
15.
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 13 50 zł.
16.
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50 zł.
17. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50 zł.
Taryfikator mandatów - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe :
18. art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150 zł.
19.
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100 zł.
20. art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250 zł.
21. art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100 zł.


Przewożenie dziecka w pojeździe:

22.
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150 zł.
23.
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150 zł.
24.
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł.
25.
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100 zł.
26.
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego art. 45 ust. 2 pkt 3 100 zł.
27.
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150 zł.
28.
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200 zł.
29. art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100 zł.
30. art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150 zł.
31. art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150 zł.
32.
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300 zł.
B) Włączanie się do ruchu :
33. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300 zł.
34.
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200 zł.
35.
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200 zł.
C) Prędkość i hamowanie :
36. art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] do 50 zł.
37.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h
50 zł. - 100 zł.
38.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h
100 zł. - 200 zł.
39.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h
200 zł. - 300 zł.
40.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h
300 zł. - 400 zł.
41.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h
400 zł. - 500 zł.
42. art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 100 zł. - 300 zł.
43.
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 50 zł. - 200 zł.
44. art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200 zł.
45.
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 36 - 41
D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu :
46. art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 200 zł. - 400 zł.
47.
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200 zł.
48.
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200 zł.
49.
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150 zł.
50. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250 zł.
E) Wymijanie, omijanie i cofanie :
51. art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500 zł.
52.
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250 zł.
53. art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 50 zł. - 200 zł.
54. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200 zł.
F) Wyprzedzanie :
55. art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200 zł.
56.
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200 zł.
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
57. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 1 250 zł.
58. kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250 zł.
59. art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300 zł.
60.
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300 zł.
61.
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300 zł.
62.
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300 zł.
63.
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2 - 5 200 zł.
64. art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350 zł.
65.
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia
100 zł.
66. art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300 zł.
G) Przecinanie się kierunków ruchu :
67. art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350 zł.
68.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350 zł.
69.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350 zł.
70.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350 zł.
71.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350 zł.
72. art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350 zł.
73.
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300 zł.
74.
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100 zł.
75. art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300 zł.
76.
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300 zł.
77. art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250 zł.
78.
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy
100 zł.
79.
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300 zł.
H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza :
80. art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200 zł.
81. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100 zł.
82. art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100 zł.
83.
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100 zł.
84. art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100 zł.
I) Holowanie :
85. art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250 zł.
86.
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250 zł.
87.
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250 zł.
88.
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250 zł.
89.
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250 zł.
90.
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250 zł.


Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

91.
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100 zł.
92.
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150 zł.
93.
3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150 zł.
94.
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7 100 zł.
95.
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania
50 zł.
J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt :
96. art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50 zł.
97. art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50 zł.
98. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50 zł.
99.
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50 zł.
100.
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100 zł.
101.
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150 zł.
102.
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100 zł.
103.
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50 zł.
104.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100 zł.
105.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100 zł.
106.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50 zł.
107.
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100 zł.
108.
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50 zł.
109.
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50 zł.
110.
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50 zł.
111.
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50 zł.
112.
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50 zł.
113.
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50 zł.
114.
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50 zł.
115.
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50 zł.
116. art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50 zł.
117. art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50 zł.
118. art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50 zł.
K) Autostrady i drogi ekspresowe :
119. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300 zł.
120.
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300 zł.
121.
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250 zł.
122.
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300 zł.
123.
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300 zł.
124.
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300 zł.
L) Zatrzymanie i postój :
125. art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 100 zł. - 300 zł.
126.
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego art. 47a 100 zł.


Zatrzymywanie pojazdu:

127.
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300 zł.
128.
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 100 zł. - 300 zł.
129.
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200 zł.
130.
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100 zł.
131.
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100 zł.
132.
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100 zł.
133.
7) przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100 zł.
134.
8) na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100 zł.
135.
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100 zł.
136.
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100 zł.
137.
11) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100 zł.
138. art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150 zł.
139. art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100 zł.
140.
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100 zł.
141.
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 150 zł. - 300 zł.
142.
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100 zł.
143.
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100 zł.
144.
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100 zł.
145.
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100 zł.
146.
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 200 zł. - 300 zł.
M) Używanie świateł zewnętrznych :
147. art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200 zł.
148.
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100 zł.
149.
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100 zł.
150.
Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200 zł.
151.
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 150 zł. - 300 zł.
152. art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200 zł.
153. art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100 zł.
154.
Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100 zł.
N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym :
155. art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300 zł.
156. art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200 zł.
157.
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200 zł.
158.
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
100 zł.
159.
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50 zł.
160.
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100 zł.
161.
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100 zł.
162. art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200 zł.

art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163.
1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 200 zł.
164.
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 50 zł.
165. art. 90 3) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200 zł.
166. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200 zł.
167.
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200 zł.
168.
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200 zł.
169.
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100 zł.
170. art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50 zł.
171.
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300 zł.
172.
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100 zł.
173.
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100 zł.
174.
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100 zł.
O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep :
175. art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200 zł.
176.
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100 zł.
177.
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150 zł.
178.
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200 zł.
179.
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150 zł.
180.
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 100 zł. - 300 zł.
P) Przewóz osób :
181. art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 100 zł. - 300 zł.
182.
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
100 zł.
183.
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100 zł.
184.
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100 zł.
185.
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50 zł.
Taryfikator mandatów - III. Kierujący

art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:

186.
1) uprawnień do kierowania pojazdami art. 87 ust. 1 500 zł.
187.
2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu
300 zł.
188.
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100 zł.
189. art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 50 zł. za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł.
Taryfikator mandatów - IV. Inne wykroczenia
190. art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400 zł.
191. art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [3] 300 zł.
192. art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
300 zł.


Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

193. art. 96 § 1 pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia art. 66 50 zł. - 200 zł.
194. art. 96 § 1 pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50 zł.
195. art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 50 zł. - 200 zł.
196. art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100 zł.
197. art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym art. 39 ust. 1 pkt 10 [3] 50 zł.
198. art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości art. 30 [3] 200 zł.
199. art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami
200 zł.
200. art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach § 2 [4] 200 zł. - 500 zł.
Taryfikator mandatów - V. Znaki i sygnały drogowe

art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:

201.
1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 1-8 [1] 250 zł.
202.
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 [1] 250 zł.
203.
3) C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 [1] 150 zł.
204.
4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." § 20 [1] 150 zł.
205.
5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 9-13 [1] 100 zł.
206.
6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 [1] 100 zł.
207.
7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 [1] 100 zł.
208.
8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników § 26 [1] 200 zł.
209.
9) B-35 "zakaz postoju" § 28 ust. 1 [1] 100 zł.
210.
10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" § 28 ust. 2 [1] 100 zł.
211.
11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." § 28 ust. 6 [1] 100 zł.
212.
12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" § 29 [1] 100 zł.
213.
13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." § 35 [1] 250 zł.
214.
14) C-13 "droga dla rowerów" § 37 ust. 1 [1] 100 zł.
215.
15) C-14 "prędkość minimalna" § 38 ust. 1 [1] 100 zł.
216.
16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" § 41 [1] 400 zł.
217.
17) BT-1 "ograniczenie prędkości" § 81 ust. 1 i 2 [1] 100 zł.
218.
18) BT-3 "blokada zwrotnicy" § 81 ust. 3 [1] 200 zł.
219.
19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" § 86 ust. 3 [1] 100 zł.
220.
20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" § 86 ust. 4 [1] 200 zł.
221.
21) P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 [1] 200 zł.
222.
22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" § 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100 zł.
223.
23) P-17 "linia przystankowa" § 90 ust. 1 [1] 100 zł.
224.
24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" § 42 [1] 200 zł.
225.
25) P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" § 90 ust. 5 [1] 100 zł.
226. art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 100 zł.
227. art. 90 lub art. 92 §1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym § 99 [1], § 102 ust. 4 [1], § 107 [1] 100 zł.

art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

228.
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1], § 91 ust. 1 [1] 100 zł.
229.
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1] 100 zł.
230.
3) D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4 [1] 100 zł.
231.
4) D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 [1] 500 zł.
232.
5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 [1] 100 zł.
233.
6) D-19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1] 100 zł.
234.
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1] 250 zł.
235.
8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1] 200 zł.
236.
9) P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1] 50 zł.
237.
10) P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1] 100 zł.

art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

238.
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 [1] 1000 zł.
239.
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 [1] 100 zł.
240.
3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione § 95-98, 102, 104 lub 106 [1] 300 zł. - 500 zł.
Taryfikator mandatów - VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
241. art. 86 § 1 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200 zł., jednak nie więcej niż 500 zł.
242. art. 86 § 2 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200 zł., jednak nie więcej niż 500 zł.
* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).
[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).