Wyszukaj

Najnowsze

POGODA

Polecane Strony

Statystyki

Użytkowników : 5004
Artykułów : 120
Zakładki : 27
Odsłon : 116855

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Nowiny
REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO mojaautogielda.pl  - w trakcie zmian !!!
Serwis zajmuje się prezentacją ofert zgodnych z tematyką motoryzacyjną .
Rejestracja użytkownika w serwisie mojaautogielda.pl  jest bezpłatna, jak i bezpłatne jest przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń motoryzacyjnych .
1. Każda osoba korzystająca z serwisu ogłoszeniowego mojaautogiełda.pl jest zobowiązana do zapoznania się z poniższym regulaminem oraz do przestrzegania go .
2. Użytkownikami serwisu ogłoszeniowego mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel.
4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, określonych przez administratora strony  np. poprawienie treści ogłoszenia , pisowni, błędów ortograficznych itp
5. Zabrania się umieszczania reklam,  linków przekierowujących na inne strony oraz  jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, niedopuszczalnych pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelkich materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą jakiekolwiek obowiązujące prawo polskie.
6. Właściciel  serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia oraz stan faktyczny sprzedawanego przedmiotu a także  za zamieszczone  przez użytkownika serwisu zdjęcia , do publikacji których użytkownik nie miał prawa oraz  nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki materiały zamieszczone przez użytkowników na stronach serwisu zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.
7. Właściciel serwisu  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie w dowolnym czasie, obowiązujących ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie przez informację na stronie serwisu.
8. Konta osób łamiących regulamin mogą zostać zablokowane a ich ogłoszenia usunięte .

W takim przypadku użytkownikom serwisu nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat wniesionych tytułem użytkowania serwisu .