Wyszukaj

Najnowsze

POGODA

Polecane Strony

Statystyki

Użytkowników : 5004
Artykułów : 120
Zakładki : 27
Odsłon : 116903

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Wniosek o rejestrację pojazdu

WNIOSEK

 

 

.................................................

(miejscowość, data)

..............................................

..............................................

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)

.................................................

................................................. ..............................................

(adres właściciela) (nazwa organu rejestrującego)

................................................. ..............................................

(nr PESEL lub REGON* / data urodzenia**) (miejscowość)

 

 

Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu ..........................................................................

  • wyrejestrowanie*** następującego pojazdu:

 

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie .......................................................................................................

2. marka, typ, model ...........................................................................................................................

3. rok produkcji .................................................................................................................................

4. numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) ..................................................................

5. numer silnika .................................................................................................................................

6. dotychczasowy numer rejestracyjny ...............................................................................................

7. numer karty pojazdu .......................................................................................................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................

6. ........................................................................................................................................................

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych

O następującym wyróżniku pojazdu: .................................****

...........................................

(podpis właściciela)

____________

* Numer REGON podaje si, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.

** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.